Хичээлийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл хаанаас авч болох вэ?

Та бүхэнд хамгийн анх илгээсэн имэйлд Оюутны мэдээллийн систем /Infosys/-д нэвтрэх эрхийг өгсөн бөгөөд тэнд Сургалтын төлөвлөгөө, Хичээлийн хуваарь болон тухайн модульд  судлах хичээлүүдийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, хоблогдох журмууд зэргийг дэлгэрэнгүй үзэх боломжиой болно.

» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)