СЭЗИС-ийн холимог хэлбэрийн Цахим ухаалаг сургалт гэж юу вэ?

Цахим ухаалаг сургалт нь холимог хэлбэртэй явагдах бөгөөд энэ нь цахим сургалт ба танхимын сургалтыг хослуулан хэрэгжүүлэх замаар сургалтыг амжилттай зохион байгуулахыг хэлнэ. Оюутнуудын танхимд хүрэлцэн ирэх боломжоос хамааруулан 2 төрлөөр бататгах хичээлийг хийнэ. Хэрэв оюутан танхимд хүрэлцэн ирэх боломжгүй (орон нутагт, эсвэл гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа) бол семинар, бататгах давтлагыг видео хурал, видео семинараар зохион байгуулах ба зөвлөгөө өгөх цагаар багш нартайгаа тогтмол харилцаж байх, семинарын хэлэлцүүлэг, онлайн шалгалт зэргийг цахим сургалтын талбарт зохион байгуулна. Харин оюутан СЭЗИС-д биеэр ирэх боломжтой бол явцын болон төгсгөлийн шалгалтын өмнө багшийн санал болгосон хуваарийн дагуу танхимд хүрэлцэн ирж багш нараас зөвлөгөө, давтлага авна. Үүний дараагаар онлайнаар хичээл бүрийн шалгалтыг өгнө.


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)