СЭЗИС-ийн Бакалаврын зэрэг олгох 2.5 жилийн Цахим ухаалаг эчнээ хөтөлбөрийн онцлог юу вэ?

СЭЗИС нь гадаадад сурч ажиллаж амьдарч буй хүмүүс, хөдөө орон нутгийн иргэд, Улаанбаатар хотод ажиллаж буй болон жирэмсэн, хүүхдээ асарч буй эхчүүддээ зориулан цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран, өөрийгөө хөгжүүлж, дэлхийн хаанаас ч интернет ашиглан суралцах боломжийг 2015-2016 оны хичээлийн жилээс эхлэн олгож байна.  

Энэхүү Бакалаврын зэрэг олгох 2.5 жилийн Цахим ухаалаг эчнээ хөтөлбөрт хамрагдахын тулд Эдийн засгийн бус дээд буюу санхүү, эдийн засгийн дунд боловсролтой байх шаардлагатай бөгөөд Нягтлан бодох бүртгэл, Санхүү, Бизнесийн удирдлага-ын ангиудад элсэн суралцах боломжтой юм.


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)