Миний цахим талбарт нэвтрэх эрх хаагдсан байх боломжтой юу?

Дараах нөхцөл байдал үүсвэл таны үйлчилгээний эрхийг түр хугацаанд хэсэгчлэн, эсвэл бүрмөсөн хаах болно:

1.   Суралцагч СЭЗИС-ийн цахим сургалтын талбарыг ашиглах нөхцлийг зөрчих

2.   Суралцагч хүсэлт гаргах

3. Техник, хамгаалалтын гэнэтийн асуудал гарах. Энэ тохиолдолд суралцагчид урьдчилан мэдэгдэхгүй байж болох ба энэ тухай вэбээр урьдчилан мэдэгдэх болно.

 


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)