Хичээлийн материалаа нээж чадахгүй байна. Би яах ёстой вэ?

Та документийг нээвэл зохих програм (жишээ нь Microsoft Office-ийн зөв хувилбар) эзэмшиж байгаа эсэхээ шалгана уу. Хэрэв мэдэхгүй байгаа бол та багшаасаа аль програмыг ашиглах боломжтойг тодруулж лавлана уу.


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)