Thursday, 12 December 2019, 9:20 PM
Site: СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын талбар
Course: СЭЗИС-ийн ухаалаг цахим сургалтын талбар (Эхлэл)
Glossary: Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)