Ухаалаг цахим сургалтын мэдээ, мэдээлэл

СЭЗИС-ийн АССА буюу “Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч”-ийн зэрэг олгох хөтөлбөр

 
Picture of Батсүх Сундуйжав
СЭЗИС-ийн АССА буюу “Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч”-ийн зэрэг олгох хөтөлбөр
by Батсүх Сундуйжав - Monday, 30 January 2017, 2:33 PM
 

СЭЗИС-ийн АССА буюу “Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч”-ийн зэрэг олгох хөтөлбөрийн талаар Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн захирал А.Одгэрэлийн ярилцлага.

https://www.youtube.com/watch?v=aeJM0pIV6Nc