Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Энэхүү цахим сургалтын талбарт багшлахуй, суралцахуйн бүхий л үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд оюутан таныг компьютер, ухаалаг гар утас ашиглан нэвтэрч, цаг, хүч, оюунаа дайчлан цахим багшийн дэмжлэгтэйгээр шимтэн суралцахыг урьж байна.

СЭЗИС-ийн Цахим ухаалаг сургалтад хамрагдахын тулд холбогдох шаардлагуудыг хангасан байх ба үүнийг элсэлтийн комисс хянаж, зөвшөөрнө. Тус сургалтад элсэхдээ Элсэлт хаягаар орж бүртгүүлэн, сонгосон хөтөлбөрийн сургалтын төлбөрийг төлсний дараа Цахим сургалтын албанд хандсанаар та талбарт нэвтрэх эрх авна.

Түгээмэл асуулт хариултыг энд дарж үзнэ үү. И-мэйл: online.center@ufe.edu.mn