Боловсролын байгууллагууд

video-bg

Үнэ цэнээ хадгалж, тэргүүлэх байр сууриа хамгаалаарай

Боловсролын байгууллагууд хоорондоо өрсөлдөж биш хамтарч, энэ салбарын хөгжлийг олон улсын түвшинд хангаж ажиллахын төлөө, өнгөрсөнд бүтээсэн амжилтаа бататгаж, илүү урт удаан хугацаанд үйл ажиллагаагаа илүү чанартай, ирээдүйтэй байлгахын тулд ТБТ-тэй хамтран ажиллахыг урьж байна.

ТБТ-тэй хамтран ирээдүйгээ баталгаажуулаарай

Тасралтгүй Боловсролын Төв бол танай байгууллагын брэнд үнэ цэнийг өсгөх, өрсөлдөх чадвартай байх цорын ганц шийдэл юм. Оюутны амжилт, ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийг олон улсын түвшинд байлгахад бидэнтэй хамтран ажиллахыг урьж байна. Боловсролын байгууллагууд оюутнуудын боловсролын батламжийг найдвартай, дижитал орчинд хадгалах боломжийг ашиглаж, цаг хугацаанд нь хүртээмжтэй, шалгах нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Уламжлалт үйл ажиллагааг орчин үеийн боловсронгуй дижитал болгоход оюутнууд эрдэм шинжилгээний бүртгэлд шууд нэвтрэх боломжтой болохоос гадна оюуны өмчийн хулгайтай тэмцэх шинэ гарц болно.